Salihli Masaj İlgün

By | Ocak 22, 2019

salonu, akciğerleri dağınık olarak etkileyen, akciğer parankiminde farklı derecede iltihaplanmalara ve fibroz ile yapısal bozulmaya neden olan bir akut veya kronik hastalık grubudur. Salihli masaj Bu hastalık grubu benzer radyolojik, klinik, fizyolojik ve psikolojik özelliklere sahip olduğundan ortak başlık altında tanımlanırlar. İnterstisyelin tanımı sadece alveoler ve kılcal arasındaki alanı değil, aynı zamanda septa, alveolar duvarı, perilifatik, perivasküler ve peribronkovasküler bağ dokusunu da içerir. Salihli masaj Bu hastalıklarda alveoler kaviteler, damarlar, küçük hava yolları ve plevra interstityumun dışında tutulur. Bu nedenle, diffüz infiltratif akciğer hastalıkları veya diffüz parankimal akciğer hastalıkları olarak tanımlanabilirler. Salihli masaj . Bu hastalık grubunun iki yüzden fazla hastalığı var. Bu hastalıkların bazıları çevresel ve profesyonel etkiler, radyasyon, ilaçlar, pulmoner tutulumlu sistemik hastalıklar gibi etkilere maruz kalmak, bazıları da akciğerdeki idiyopatik süreçlerdir. Bu hastalık grubu, 200’den fazla kronik, malign olmayan, enfeksiyonla ilgili olmayan hastalıkları içerir. Bu hastalıkta, enflamatuar hücreler, akciğerdeki hava keselerinin akciğerlerinde birikir ve çevresindeki bağ dokusunda anormal skar dokusu oluşur. Hastalık ilerlediğinde, skar dokusu akciğerlerin çoğu tarafından tahrip olabilir. Çoğu hastalığın nedeni bilinmemektedir. Bu hasta grubu genellikle 50 yaşın üzerindedir. Skar dokusu oluşumunun en önemli sonucunun kana oksijen geçişinin bozulması olduğu bilinmektedir. Kırılma, yorgunluk, fiziksel hareketler, nefes darlığı gibi etkiler ortaya çıkar. Bazen balgamla öksürük olabilir. Hastanın muayenesinde, göğsün stetoskopla istirahati sırasında interstisyel akciğer hastalığından şüphelenilebilir. Bu hastalarda herhangi bir anormallik olup olmadığını belirlemek için akciğer fonksiyon testleri yapılır ve göğüs filmi çekilir. Teşhisi doğrulamak için akciğer dokusundan bir biyopsi alınabilir. Hastalıkların seyri nedenine bağlı olarak değişir. Bu hastalıkların bazıları hastanın ölümüne yol açarken, diğerleri hafiftir. Sarkoidoz, aralarında en sık görülen çeşittir. Diğer tipler pulmoner alveoler proteinoz, idiyopatik akciğer fibrozu ve goodpasture sendromudur. masaj salonu Bu hastalık, bir tür kronik, malign olmayan ve malign olmayan dispnenin bir nedenidir. Hastalarda semptomların ortaya çıkmasından sonra, yaklaşık yaşam süresi 4-5 yıldır. Ancak, bazı hastalar daha uzun yaşayabilir. Genellikle orta yaşlı insanları etkileyen hastalık, erkeklerde ve kadınlarda görülebilir. Akciğer fonksiyon testleri, istirahat akciğerleri ve göğüs filmi bulguları ile tanı konulabilir. Bazı durumlarda, akciğer biyopsisi gerekli olabilir. Tedavi sırasında kortikosteroidler kullanılabilir, bazen akciğer nakli yapılabilir. masaj salonu Bu durumda, bazı maddeler akciğerin hava keselerinde, yani alveollerde birikir. Kesin nedeni bilinmiyor. Genellikle 20-50 yaş arasındaki erkekleri etkileyen bir hastalıktır. Hastalıkta nefes darlığı hafiftir. Zamanla iyileşebildiği için daha da kötüleşebilir. Genel anestezi uygulayarak akciğerlerde biriken maddeler temizlenebilir. Bu uygulama belirli aralıklarla akciğer loblarına uygulanır. masaj salonu Rahatsız edici sebep genç erkekleri etkiler. Akciğerlerde kanamaya ve bir çeşit böbrek iltihabına neden olur. Hastalığın teşhisi akciğer biyopsisi ile konur. Hastalıktaki antikorlara karşı uygun bir tedavi uygulanır