Manisa Yunusemre Mutlu Son Masaj Tüli̇n

By | Aralık 1, 2018

Bir tedavi metodunun binlerce yıl evveline ait olmasına karşın halen daha aktif bir şekle uygulanıyor olması bu tedavi metodunun geri kalmış ya da çağdaşlaşamamış olması manasını taşımaz. Manisa yunusemre mutlu son masaj

Gerçekten masaj adı verilen bir yöntem vardır ki bu yöntem sayesinde sayısız hastalığa ne ilaç ne de ameliyat benzeri bir yöntem kullanılmadan çare bulunabilir. Bu uygulama başta dolaşım sistemi, lenf sistemi ve sinir sistemi olmak üzere üç sistem üzerinde etkilidir. Ancak vücut eşsiz bir yapıdır ve bu üç sistem de doğal olarak vücutta yer alan hemen hemen tüm sistemleri az ya da çok etkileyecektir. Yunusemre mutlu son masaj

uygulamasının çok yönlü bir tedavi olduğunu ispat etmek adına sadece bedensel etkileri ile de sınırlı kalmamak lazımdır. Ne de olsa pek tabii bu tedavi metodunda ruhsal anlamda değişimler de söz konusu olacaktır. Şöyle ki, vücuttaki hassas noktalara temas uygulandığı sırada bu noktalar hormon sistemini de uyaracaktır. Manisa yunusemre mutlu son masaj .

Bilindiği üzere hormonlar, ruh sağlığı üzerinde etkili olan başlıca faktör olarak bilinmektedir. İşte bu sayede hormonların düzene girmesi neticesinde masaj uygulaması dolaylı olarak ruh sağlığı üzerinde de son derece başarılı bir etki göstermiş olacaktır. Bu da çok yönlü olduğuna dair bir diğer ispat olarak değerlendirilmelidir.